Thuốc giải biểu

Thuốc nhuận tràng, tả hạ, thu liễm

THÀNH TỰU - GIẢI THƯỞNG

Kết nối với chúng tôi

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Chính sách và quy định