Company News

Ypharco always considers human resources as the most valuable asset and the key to the success and future development of the Company. Ypharco's workforce has many highly qualified, professional, experienced, skilled, industrious, creative and solid professionals.
Based on the inheritance of traditional remedies combined with modern dosage forms, Yen Bai Pharmaceutical Joint Stock Company has developed 19 products from traditional and traditional remedies.
At Yen Bai Pharmaceutical Joint Stock Company, all raw materials before being put into production are sampled and tested according to strict quality standards and procedures by a GLP-compliant testing system.
Yen Bai Pharmaceutical owns a factory that meets GMP-WHO standards and is constantly invested in facilities, machinery and the most modern equipment.
(DĐDN) -  “Trong kinh doanh, Cty Dược phẩm Yên Bái (YPHARCO) đã trải qua bao bước thăng trầm, nhưng bằng cái Tâm của người thầy thuốc, bằng chữ Tín với khách hàng và đối tác, YPHARCO tin tưởng sẽ tiếp tục đứng vững và vươn xa.”
Với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh thuốc chữa bệnh, dược liệu... phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, từ năm 2003 Công ty Dược phẩm Yên Bái chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái (Ypharco Yên Bái) theo Quyết định số 322 của UBND tỉnh.
Song hành cùng nền y học hiện đại, nền Đông dược Việt Nam ngày càng phát triển và nắm giữ vị trí quan trọng. Trải qua những năm tháng xây dựng và phát triển công ty cổ phần Dược phẩm Yên Bái tự hào là thương hiệu Đông dược uy tín được sự tin tưởng của khách hàng và các đối tác.