logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 304/NQ-DYB-ĐHĐCĐ Ngày 30/7/2016

Ngày đăng tin: 01/01/1900
Nghi quyet dai hoi co dong so 304 (1).jpg
Nghi quyet dai hoi co dong so 304 (2).jpg
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi


Thiết kế bởi Brandinfo

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu