logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Chốt Danh sách cổ đông ngày 07/10/2016 - để thực hiện quyền mua cổ phiếu công ty Cổ phần Dược Phẩm Yên Bái từ ngày 04/10/2016-26/10/2016

Ngày đăng tin: 01/01/1900
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi


Thiết kế bởi Brandinfo

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu