logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Ngày đăng tin: 01/01/1900
Ngày 02 tháng 04 năm 2017 Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  Ngày 02 tháng 04 năm 2017 Công ty cổ phần dược phẩm Yên Bái đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tới dự với đại hội có sự tham dự của ông Đinh Xuân Hấn – Tổng Giám đốc Tổng công ty Dược Việt Nam, Ông Nguyễn Quý Sơn – Nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên – Tổng công ty dược Việt Nam, Ông Phạm Thứ Triệu – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dược phẩm Bến Tre và các cổ đông đại diện cho 4.242.900 cổ phần tới tham dự. Đại hội đã nghe các Báo cáo tóm tắt của chủ tich Hội đồng quản trị, báo cáo của ban giám đốc, báo cáo tài chính năm 2016, báo cáo của Ban kiểm soát trình trước đại hội, đồng thời đã thông qua Báo cáo tài chính 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017; Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức, Phương án thù lao hội đồng quản trị và Ban kiểm soát... Các vấn đề đặt ra trong Đại hội nhằm lấy ý kiến cổ đông đều được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự. 

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Một vài hình ảnh tại đại hội

IMG_6308.JPG

Ông Nguyễn Quý Sơn – Nguyên Chủ tịch hội đồng thành viên – Tổng công ty dược Việt Nam phát biểu tại đại hội


IMG_6307.JPG

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi


Thiết kế bởi Brandinfo

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu