logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

Biên bản + Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng tin: 11/04/2021

Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải xuống)

Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (tải xuống)

Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Tin cổ đông (Tin tức)

Kết nối với chúng tôi


Thiết kế bởi Brandinfo

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu