THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PHÒNG HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Ngày đăng tin: 01/01/1900
Tuyen dung HC 11 2020.jpg
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Thông báo

Kết nối với chúng tôi

Địa chỉ

Công ty Cổ phần Dược phẩm Yên Bái
 Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái
Điện thoại:  02163.852.523 - Fax: 02163.850.364
Email: ypharco@ypharco.com

Giới thiệu