logo
Số 725 - Đường Yên Ninh - Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái

1.000 phần quà do Báo Lao Động vận động đã đến tay công nhân

Trong 1.000 trường hợp công nhân, người lao động tại Đồng Nai được phóng viên Báo Lao Động cùng LĐLĐ tỉnh Đồng Nai trao quà tận tay, có những người đã phải ăn rau dại cả tháng trời, người hết tiền mua sữa cho con, có trường hợp khi đoàn tới thì nhà cũng vừa hết đồ ăn... Một triệu đồng tuy không nhiều nhưng trong hoạn nạn khó khăn đã giúp cho công nhân, người lao động có thêm chi phí lo cho cuộc sống những ngày sắp tới.

THÀNH TỰU - GIẢI THƯỞNG